Advertorial publiceren
Image default
Rechten

Strafbeschikking verzet

Een strafbeschikking is een straf opgelegd door het Openbaar Ministerie, wat voornamelijk gebruikt wordt bij veel voorkomende overtredingen. Als de verdachte het niet eens is met de strafbeschikking, dan kan hij of zeg een Strafbeschikking verzet indienen bij het Openbaar Ministerie. Dit zorgt ervoor dat de rechter dan alsnog de zaak gaat beoordelen.

Mogelijke effecten van een rechtszaak

Dat de rechter daadwerkelijk naar de zaak gaat kijken kan effect hebben op de straf die de verdachte krijgt, zowel positief als negatief. Vaak zullen de straffen opgelegd door rechters lichter uitvallen dan die van het Openbaar Ministerie, maar in sommige gevallen zal het tegenovergestelde gebeuren. Een andere mogelijke uitkomst is dat de verdachte vrijgesproken wordt door de rechter. De opgelegde strafbeschikkingen bestaan over het algemeen uit geldboetes, taakstraffen (tot en met 180 uur), rijontzeggingen (tot maximaal 6 maanden), schadevergoedingen, gedragsaanwijzingen en meer.

Bezwaar indienen

Wil je in verzet gaan tegen de strafbeschikking dan hoef je niet te betalen totdat het bezwaar is behandeld. Je moet wel opletten, want vaak heb je maar 14 dagen om een bezwaar in te dienen. Het bezwaar kan op twee manieren ingediend worden, de eerste manier is schriftelijk in verzet gaan. Deze manier kan alleen gedaan worden door jou en jouw advocaat. De brief, oftewel het verzetschrift, moet gestuurd worden naar het parket dat op de strafbeschikking staat. Een kopie van de strafbeschikking moet aan de brief toegevoegd worden, of het moet precies omschreven worden. Dit kan gedaan worden door het toevoegen van het parketnummer of het CJIB-nummer. De andere manier van een bezwaar indienen is in persoon in verzet gaan. Dit kan gedaan worden bij de balie van het dichtstbijzijnde parket of bij de balie van de rechtbank. Het kan gedaan worden door jou, jouw advocaat en iemand die door jou schriftelijk gemachtigd is. Beide manieren zorgen ervoor dat de zaak alsnog voor de rechter verschijnt.