Advertorial publiceren
Image default
Rechten

Huurrecht advocaat Ede legt de relatie tussen commercieel vastgoed en huurrecht uit

Volgens huurrecht advocaat Ede zijn er in het onroerend goed drie soorten huur: huur van een woning, huur van middenstandsruimte (denk aan een winkel of horeca) en overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). Voor elk type pand gelden andere wettelijke regels. Een huurrecht advocaat Ede staat zowel huurders als verhuurders bij met betrekking tot commercieel vastgoed.

Huurcontract kantoorruimte / bedrijfsruimte

Een huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte geldt voor horecabedrijven, ambachtelijke bedrijven en winkels. De geldende regelgeving biedt de huurder een hoge mate van bescherming. De bescherming komt vooral tot uiting in beperkte opzegmogelijkheden voor de verhuurder, vaste huurperiodes, het huuraanpassingssysteem en het indeplaatsstellingsrecht.

Huurtermijnen voor kantoorruimte in het middensegment

In het algemeen wordt een huurcontract voor middenstandbedrijfsruimte aangegaan voor een periode van 5 jaar en meer. Na afloop van de eerste 5 jaar kunnen huurders en verhuurders het contract opzeggen, anders loopt de huur nog 5 jaar langer door. Dit zorgt voor zekerheid bij de huurder. Daarnaast moet de verhuurder de wettelijke regelgeving in acht nemen als hij het huurcontract van een middenstandbedrijfsruimte wil stoppen. Als je meer wilt komen te weten over de mogelijkheden voor het beëindigen van de huur van een middenstandbedrijfsruimte? Laat u dan adviseren door een huurrecht advocaat in Ede.

Huurbetalingen voor kantoorruimte in het middensegment

Verhuurder en huurder zijn in de mogelijkheid om zelf de hoogte van de aanvangshuurprijs voor kantoorruimte in het middensegment bepalen. Na afloop van de looptijd van de oorspronkelijke huurovereenkomst kunnen huurder en verhuurder opnieuw onderhandelen over de huurbetaling. Als huurder en verhuurder het niet eens worden, kunnen ze naar de rechtbank gaan. Juridisch advies van een huurrecht advocaat of deskundige is hierbij verplicht. Want zonder dit deskundigenadvies kan geen procedure worden gestart. Evenmin kan een procedure op enig ander moment worden gestart. Het inschakelen van een ervaren huurrecht advocaat is hierbij dus ten zeerste aanbevolen.

Vervanging van contracthouder

Het recht van indeplaatsstelling is van toepassing op huurders van middenstandsbedrijfsruimtes. Dit betekent dat als de verhuurder zijn onderneming verkoopt, de nieuwe bedrijfseigenaar het huurcontract moet kunnen overnemen. In het huurcontract wordt de nieuwe bedrijfseigenaar dan opgenomen. Zodoende kan de nieuwe huurder de bedrijfsvoering voorzetten. Mocht de verhuurder hieraan niet meewerken dan kan de huurder een rechter om toestemming vragen. Een goede reden voor de verhuurder om niet akkoord te gaan met de indeplaatsstelling is als bijv. het onzeker is of de nieuwe huurder wel de huur kan voldoen. Het is daarom belangrijk om bij juridische geschillen over indeplaatsstelling het juridisch advies van een huurrecht advocaat Ede in te winnen.

Huurrecht advocaat Ede nodig?

Wordt het allemaal net even teveel aan regels en dergelijk. Ga dan naar Advocatenkantoren.nl om een geschikte huurrecht advocaat Ede te vinden die jou kan bijstaan en uitleg geven over al de verschillende wetten en regels die bij een huurovereenkomst komen in commercieel vastgoed.

https://advocatenkantoren.nl/huurrecht/