Advertorial publiceren
Image default
Industrie

Maak kennis met een nieuwe aanpak voor duurzaam beton

Voor nagenoeg alle overheden op deze planeet geldt dat ze rekening dienen te houden met klimaatdoelen. Het bepalen van dergelijke doelen blijkt doorgaans vrij eenvoudig, ze ook daadwerkelijk kunnen behalen is echter des te moeilijker. Voor verschillende sectoren geldt namelijk dat er ingrijpende veranderingen kunnen zijn vereist om het behalen van de klimaatdoelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit geldt onder meer voor de bouwsector. Eén van de acties die binnen deze sector ondernomen zou moeten worden is inzetten op het gebruik van duurzaam beton. Waarom dat nu precies zo is en hoe dat kan gebeuren ontdek je hieronder.

Welk probleem stelt er zich binnen de bouwsector?

Dat er tegenwoordig zoveel wordt gepraat over de meerwaarde die het gebruik van duurzaam beton met zich mee kan brengen hoeft in het geheel niet te verbazen, integendeel. Van de bouwsector is bekend dat ze een ongelofelijk belangrijke rol speelt bij het realiseren van de klimaatdoelen. Voor de sector geldt namelijk dat deze naar verwachting zo’n slordige 50 procent van alle grondstoffen in ons land verbruikt. Dat is echter niet alles. Bovendien blijkt de sector namelijk in de praktijk ook verantwoordelijk te zijn voor:

  • 40 procent van het energieverbruik;
  • Ongeveer een derde van de volledige CO2-uitstoot.

Voor de helft van de gebruikte bouwmaterialen geldt dat er sprake is van beton. Dat maakt meteen duidelijk dat de keuze voor duurzaam beton heel wat winst met zich mee kan brengen. Voor TNO geldt dat ze hiervoor niet alleen een compleet nieuwe aanpak, maar ook een speciale tool heeft ontwikkeld die zich specifiek richt op het inzetten van duurzamere betonsoorten evenals op het hergebruik van secundaire grondstoffen.

Nog geen grootschalig gebruik van duurzaam beton

Op het moment dat ik dit artikel schrijf kunnen we niet anders dan vaststellen dat er nog niet op grote schaal gebruik wordt gemaakt van duurzaam beton. Dat is het gevolg van de complexiteit van de toepassing in betonconstructies. Enerzijds is er sprake van de nodige verandering in het beton zoals we deze altijd al hebben gekend. Anderzijds is het zo dat er ook steeds meer eisen ontstaan. Zo dient een constructie bijvoorbeeld niet alleen veilig en betaalbaar te zijn, ook wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Ook het circulaire aspect wordt steeds belangrijker. De MIMO-aanpak is een nieuwe aanpak die het realiseren van duurzamer beton in de praktijk eenvoudiger mogelijk moet kunnen maken.

Wat is de MIMO-aanpak voor duurzaam beton?

Voor velen die de inhoud van dit artikel lezen zal het wellicht niet precies duidelijk zijn wat de MIMO-aanpak voor duurzaam beton nu precies inhoudt. Het gaat hierbij als het ware om een soort van knooppunt welke wordt gevormd tussen:

  1. De data;
  2. De modellen;
  3. Slimme optimalisatie-software;

Het is vooral de data die betrekking heeft tot het lokaal voorhanden zijnde grondstoffen die centraal staat. Hier wordt naar verwezen als zijnde ‘resource based engineering’. We geven je graag een voorbeeld. Van elementen of korrels afkomstig uit betonpuin worden de materiaaleigenschappen bepaald. Op deze manier ontstaat er een bepaalde vorm van data. Daarnaast worden op hetzelfde moment alle eisen meegegeven. Denk hierbij niet alleen aan de eisen op vlak van kosten, maar ook aan bijvoorbeeld het minimaliseren van de impact op het milieu en het optimaliseren van de veiligheid. Vervolgens zal MIMO de data verwerken met de hulp van de rekenmodellen tot ontwerp-scenario’s. Deze zullen ervoor zorgen dat de gebruiker op een eenvoudige manier de afweging kan maken van wat nu precies voor hem of haar het meest optimale scenario is.