Advertorial publiceren
Image default
Dienstverlening

De Wet Verbetering Poortwachter en Spoor 2 Re-integratie

De Wet Poortwachter verplicht werkgevers en werknemers zich in te zetten voor terugkeer naar werk wanneer de werknemers ziek is. Via deze wet heeft de overheid geregeld dat de werkgever in ieder geval twee jaar verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van zijn werknemer.

Re-integratie in het tweede ziektejaar

Indien er na 1 jaar nog geen volledig herstel is gerealiseerd dient er ook extern te worden uitgekeken naar nieuw werk. Meestal wordt er een spoor 2 re-integratietraject ingekocht bij een re-integratie- of outplacementbureau.

Een spoor 2 traject biedt werknemers die ziek zijn of gewond zijn geraakt een kans om weer aan het werk te gaan. De Wet Poortwachter is er om werkgevers te motiveren alles in het werk te stellen hun werknemers weer terug te laten keren naar het werk of nieuw werk te vinden, in plaats van langdurig uitgeschakeld te blijven. De werkgever moet de weknemer immers twee jaar doorbetalen.

De Wet Poortwachter biedt een aantal voordelen voor werkgevers waaronder:

• De wet zorgt indirect voor het ontwikkelen van een gezond werkklimaat

• Het verzekeren van een goede communicatie tussen werkgever en werknemer

• Het bieden van een steunstructuur voor werknemers die ziek of gewond zijn geworden

• Het versnellen van de terugkeer naar werk van een werknemer.

Daarnaast biedt de Wet Poortwachter ook een aantal voordelen voor werknemers, waaronder:

• Het versnellen van de terugkeer naar werk

• Het verbeteren van de communicatie tussen werknemer en werkgever

• Het bieden van ondersteuning bij het aanpassen van werkomstandigheden om het herstel te vergemakkelijken.

Het spoor 2 traject

Een spoor 2 traject is bedoeld om werknemers te helpen bij het herstel van hun gezondheid en hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het re-integratietraject is gericht op het verbeteren van het herstelproces door het bieden van zorg en ondersteuning.

Het Spoor 2 Re-integratieprogramma biedt werknemers een aantal voordelen, waaronder:

• Toegang tot professionele begeleiding

• Toegang tot medische en psychologische zorg

• Het verbeteren van de kansen op het vinden van passend werk

De Wet Poortwachter en Spoor 2 Re-integratieprogramma’s bieden werknemers die ziek of gewond zijn geworden een kans om weer terug te keren naar het werk. Deze wetten bieden werknemers en werkgevers de kans om samen te werken aan een gezond werkklimaat, waar werknemers hun belangen kunnen behartigen, terwijl hun gezondheid en welzijn verzekerd blijven.