Advertorial publiceren
Image default
Management

MBA in international management

De Master of Business Administration (MBA) in International Management wordt aangeboden op de campussen van Wittenborg in Apeldoorn en Amsterdam.

 

Het biedt studenten de mogelijkheid modules, of een deel van modules, op beide campussen te volgen, en wordt gegeven door een internationaal team van docenten en onderzoekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven.

 

De opleiding MBA in International Management is bedoeld voor studenten met een bedrijfskundige en niet-bedrijfskundige bacheloropleiding. Kandidaten moeten ten minste 3 jaar ervaring hebben in het werken in bedrijven en organisaties in een rol die mensen of processen, of beide beheert.

 

Kandidaten voor deze Wittenborg MBA spreken goed Engels en hebben gewerkt in een internationale omgeving.

 

“De Wittenborg MBA opleiding is erop gericht afgestudeerden te voorzien van de vaardigheden en competenties om managementfuncties te vervullen op het gebied van bedrijfskunde, zowel in de publieke als private sector. Deze posities kunnen management- of beleidsfuncties in grote organisaties omvatten, maar ook managementfuncties in kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO’s). Het is de bedoeling dat de studenten in staat zijn ontwikkelingen in een organisatie kritisch te evalueren en te analyseren, zodat zij binnen die organisatie visies, beleid en doelstellingen en oplossingen kunnen formuleren, creëren en in gang zetten. Zij moeten in staat zijn de strategische processen en visie van een bedrijf of organisatie te analyseren en op basis van deze analyse instrumenten toe te passen en te implementeren om zulke processen te optimaliseren, te innoveren en te (re)structureren vanuit een integrale benadering. Vanuit een internationaal perspectief moeten de studenten leren om de omgeving waarin ze zijn te analyseren en hun rol en gedrag aan te passen aan de micro- en macro-omgevingen waarin ze zich bevinden.”

 

De MBA bestaat uit 3 fasen die concreet worden gemaakt in drie semesters. Het kan voltijds (18 maanden) of deeltijds (24-36 maanden) gevolgd worden

 

In Semester 1 volgen de studenten 6 core MBA-modules. Deze modules omvatten een aantal klassieke functionele bedrijfskundige domeinen die, naast vormen van klassieke kennisoverdracht, zullen worden begrepen door reflectief leren, d.w.z. leren waarbij studenten reflecteren op hun eerdere werkervaring of, in het geval van deeltijdstudenten, op hun huidige werk en arbeidsorganisatie in het licht van het materiaal dat in de verschillende modules wordt aangereikt.

 

Semester 1 Modules:

Management Accounting & Financiën

Marketing Management

Inleiding onderzoeksmethoden 

Personeelsmanagement

Operationeel beheer

Internationaal beheer

Informatiebeheer

Reflectief leren helpt bij de ontwikkeling van kritisch denken, zelfbewustzijn en analytische vaardigheden. Het betrekt een individu in een reflectief proces.

 

In semester 2 wordt een reeks modules aangeboden waarmee studenten zich verder kunnen verdiepen in globalisering en strategisch management, en ook gespecialiseerde keuzevakken kunnen kiezen om hun kennis te verdiepen.

 

In semester 2 zorgen de hoofdmodules International Corporate Sustainability en Globalisation, Society & Culture voor meer diepgang en verbreding van het programma, waarbij mondiale vraagstukken zowel vanuit een sociaal-cultureel als een bedrijfskundig perspectief worden bekeken. Deze modules vertegenwoordigen een interdisciplinaire benadering van het leerproces, d.w.z. dat een aantal kwesties zal worden bestudeerd vanuit verschillende theoretische perspectieven die in verschillende academische disciplines zijn ontwikkeld De hoofdmodule Bedrijfsstatistiek kijkt naar de toepassing van statistische methoden en gegevens binnen een bedrijf of organisatie. Zij bereidt de studenten ook voor op hun onderzoek in het eindproject, voor zover statistische analyse daarvan deel uitmaakt. Op dezelfde manier, maar op een andere manier, nodigt deze module de student uit om informatie uit verschillende disciplines en bronnen te combineren om zo tot een volledig begrip van bedrijfseconomische en sociale fenomenen te komen.

 

Semester 2 Modules

Onderzoeksmethoden (Eindproject)

Globalisering, samenleving en cultuur

Internationale duurzaamheid van ondernemingen

Bedrijfsstatistieken

Strategisch management

Internationale consultancy

Projectmodule (3 projectweken)

Gedurende semester 1 en 2 werken studenten aan een Personal Development Plan (PDP) portfolio dat culmineert in drie aan elkaar gekoppelde projectweken in semester 2 waarin studenten in teams werken aan een consultancyproject voor een regionale organisatie. Er kunnen 1 of meer projecten zijn, afhankelijk van de aard van wat er beschikbaar is, en tijdens de PDP- en projectmodule worden de studenten begeleid door hun tutor.

 

Semester 3 is geheel gewijd aan het Final Project, waarin studenten een onderzoeksproject afronden, bij voorkeur geïnitieerd door een bedrijf of niet-bedrijfsmatige organisatie verbonden aan Wittenborg. Het afstudeerproject is (op zijn minst) een combinatie van theorie, onderzoek en praktische toepassing.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/