Advertorial publiceren
Image default
Management

Uw bedrijfsplan op maat

Als u in aanmerking wil komen voor financiering is er een ondernemingsplan nodig als uw onderneming korter dan 3 jaar is ingeschreven bij de KVK. Alle banken eisen dit alsmede microkrediet-instelling Qredits en crowdfunders. Voor zowel u als de financier is het ondernemingsplan uitermate belangrijk: de financier wil aflossingen zien en de rente innen en u krijgt inzicht in uw markt, uw positie daarin en de financiele haalbaarheid.

Met ons komt u verder

Het is niet van belang of u een starter bent of een gevestigde ondernemer met een nieuw idee. Voor beiden stellen wij het perfecte ondernemingsplan op. U kunt dus ons uw ondernemingsplan laten maken met uiteindelijk de goedkeuring van de financier. De business plannen die wij maken overtuigen direct met inhoud, lay-out en onderzoek de lezer van het plan over uw concept. Samen maken we er een masterpiece van. U de inzet en het idee, wij het onderzoek.

Voor elke partij geschikt

Maak gebruik van onze expertise op het gebied van marktontwikkelingen en -trends, regelgeving en eisen van financiers aan een business plan. Samen met u kunnen we uw concept perfectioneren tot een echte fysieke start van uw bedrijf. De bedrijfsplannen die we schrijven zijn universeel toepasbaar, uiteraard de bank, maar ook de makelaar, de investeerder, de RVO, de IND en het UWV zijn zeer tevreden over de kwaliteit van onze bedrijfsplannen.

Daarnaast zijn onze business plannen geschikt voor de Orde van Advocaten voor een startende advocaat, voor een vergunningsverzoek bij de gemeente, het Waarborgfonds Kinderopvang voor een kinderdagverblijf, subsidies en meerdere partijen. Met ruim 10 jaar ervaring hebben we onze eigen vervaardigde sjablonen. Dat betekent dat niet alleen de kennis en opgedane ervaring van de afgelopen 10 jaar er in is verwerkt, maar ook dat u een plan krijgt op maat. We kunnen het plan opleveren in 7 dagen.

Belangrijk is tevens dat ons bedrijfsplan voor u een leidraad zal zijn: u kent derhalve uw markt en uw plaats daarin, uw concurrenten en substituten en de financiele haalbaarheid: is het rendabel, ook na 3 jaar?

Wij geven advies die er toe doet

Naast het opstellen van het marktonderzoek, de SWOT-analyse, de concurrentie-analyse, de marketingmix en de financiele sectie, verstrekken we tevens advies bij de financieringsvraag. In onze plannen worden de te behalen omzetten berekend met statistieken zodat ook voor de lezer van het plan zichtbaar is dat deze omzetten realistisch zijn. Op de beslissingsfactoren van de bank verlagen we het risico op afwijzing. We behalen hierin een score van ruim 90%.

Juist omdat wij kennis hebben van de financieringsfactoren, verkrijgt u de juiste tools en kennis om efficienter te ondernemen. Dit is voordelig omdat u dan niet alles zelf hoeft op te zoeken. Met de tijdswinst die u hier mee behaalt kunt u tijd steken in andere belangrijke zaken. Bel ons nu en profiteer van onze deskundigheid, netwerk en ondersteuning.

 

 

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl